Kassawebshop.nl
Online betalen met iDeal
Wij verzenden met:
Post NL

Garantie

Op alle machines, gekocht bij kassawebshop.nl, zit een garantietermijn van 1 jaar. Tenzij er door de leverancier van onze machines een afwijkend garantietermijn gegeven wordt . Zo geeft Brother bijvoorbeeld 2 jaar garantie op diverse door Brother geleverde producten. U moet zich dan, na aankoop van een Brother product wel aanmelden op internet via www.brother.nl
Kassawebshop.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan op de webshop vermelde specificaties
De koper dient de geleverde producten na levering te controleren. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen kassawebshop.nl en de koper is overeengekomen.
Indien na levering blijkt dat de geleverde producten niet voldoen aan de vermelde specificaties zal kassawebshop.nl binnen 30 dagen zorgvuldig het probleem oplossen of het product vervangen of herstellen.
Na de genoemde garantietermijnen is kassawebshop.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervangen, inclusief de daarvoor gemaakte extra kosten in rekening te brengen.
De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van kassawebshop.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het  product niet is bestemd.


<< Ga terug naar het overzicht

© Copyright kassawebshop.nl 2010 - Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. - Webdesign Bureau: Methodus Internet
Kassasystemen online kopen